نقش آموزش در ارائه خدمات:برگزاری جلسه آموزشی پیرامون فعالیت ها و خدمات توانبخشی،ویژه مسئولین فنی و کارشناسان مراکز تحت نظارت

دوره آموزشی نقش آموزش در عملکرد مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان ارسنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان،هادی خدارحیمی سرپرست بهزیستی شهرستان این جلسه آموزشی،توجیهی در جهت افزایش اطلاعات کارشناسان حوزه توانبخشی در زمینه مراکز مثبت زندگی،مراکز نگهداری،تسهیل گران(cbr) وبحث وتبادل نظر در این زمینه، برگزار گردید
 
وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی چالش‌ها، رفع مشکلات
و  هماهنگ نمودن همه مراکز برای پیشبرد فعالیت‌ها در مجموعه توانبخشی است.

در ادامه جلسه،خادمی کارشناس مسئول توانبخشی بهزیستی شهرستان، گفت: با توجه به اینکه مراکز مثبت زندگی نمایندگان بهزیستی در محلات می‌باشند در جهت رفع نواقص و مرتفع کردن مشکلات موجود لازم است یک تیم منسجم خدمات رسانی با همکاری بهزیستی بعنوان متولی این طرح در جهت تخصصی بودن و افزایش سرعت پاسخگویی تشکیل گردد.

انتها/اسکندری