محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نمایشگاه-هفته بهزیستی

حضور نماینده توانبخشی مبتنی برجامعه(cbr) استان فارس در نمایشگاه دستاوردهای معلولین در باغ موزه قصر تهران به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی ، استان فارس با نماینده توانبخشی مبتنی بر جامعه(cbr) فسا و الهام نکوئی عضو هیئت مدیره انجمنcbr استان فارس، دستاوردهای و صنایع دستی گروههای هدف را در نمایشگاه باغ موزه قصر تهران به نمایش گذاشتند./نرجس نادری نوبندگانی