محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

هفته بهزیستی/ برگزاری میز خدمت با حضور مسئول دفتر بازرسی و عملکرد اداره کل بهزیستی استان فارس در اداره بهزیستی شهرستان ممسنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی ، به مناسبت هفته بهزیستی برنامه میز خدمت با حضور فضلی و پرسنل اداره بهزیستی شهرستان ممسنی برگزار گردید و در این جلسه به بررسی درخواست ها و سوالات جامعه هدف پاسخ داده شد.