محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

هفته مبارزه با مواد مخدر/برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد بهزیستی ممسنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با محوریت والد آگاه، فرزند ایمن با حضور فرماندار،روسای ادارات، گروهی از افراد جامعه هدف، کارکنان مراکز دولتی و غیردولتی در سالن شهید سلیمانی فرمانداری شهرستان ممسنی برگزار گردید.

کراری سرپرست اداره ضمن خیر مقدم به حاضرین فعالیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را وظیفه همگانی دانست.

دکتر شجاعیان سخنران مدعو این جلسه در حوزه اعتیاد و پیشگیری و درمان به موشکافی تمام مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی ایجاد اعتیاد پرداخت و مباحث روشنگرانه را برای والدین تبیین کردند

سخنران پایانی این جلسه فرماندار شهرستان بودند که به بیان هزینه هایی که کشورمان در قبال مواد افیونی متحمل می شود پرداخت.انصاری فرماندار شهرستان عنوان کرد مراکز نگهداری و اقامتی میان مدت جایگاه مناسبی برای درمان اعتیاد است ولی رهجویان نباید بعداز نگهداری در مراکز در جامعه رها شوند و شرایط روانی و اشتغال فرد در نظر گرفته شود.