محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پاسارگاد/مشاوره عمومی پیشگیری از آسیب ها

جلسه مشاوره عمومی پیشگیری از آسیب ها در مرکز مثبت زندگی ۱۰۵۵۸ پاسارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد:
در این جلسه که به همت همکاران شاغل در مرکز مثبت زندگی ۱۰۵۵۸ و ساسان هوشیار برگزار شد، هوشیار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی توضیحاتی را بصورت عمومی در مورد پیشگیری از آسیب ها ،به شرکت کنندگان که مددجویان تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان بودند،ارائه نمود و در پایان به شرکت کنندگانی که احتیاج به مشاوره خصوصی داشتند در مرکز بصورت رایگان وقت مشاوره داده شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی