محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پنجمین جلسه کمیته فنی تخصصی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان به ریاست مدیر کل بهزیستی فارس

پنجمین جلسه کمیته فنی تخصصی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان به ریاست مدیر کل بهزیستی فارس و با حضور اعضا در سالن سردار سلیمانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

در این جلسه که بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات مناسب سازی در نهضت مسکن ملی را دستور کار داشت,مقرر گردید مکاتبه ای از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در خصوص نظارت و پیگیری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در پروژه نهضت ملی مسکن با تمام ادارت بهزیستی شهرستان ها انجام گردد و این ادارات با تشکیل جلسات ویژه در این خصوص نسبت به تاکید این موارد اهتمام ورزند.

همچنین مقرر گردید مکاتبه ای از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با سازمان نظام مهندسی در خصوص ارسال ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ورعایت آن در طراحی به همه اعضاء این سازمان که به نوعی در پروژه ملی مسکن دخیل می باشند صورت پذیرد.

و همه دستگاه های ذی ربط در پروژه ملی مسکن به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه افراد دارای معلولیت در همه مراحل طراحی ،تصویب و اجرای این پروژه اعم از دسترس پذیری ، محوطه سازی و احداث ساختمان ها ملزم گردند

لازم به ذکر است: با عنایت به بند 3 بخشنامه معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اعلام می دارد :”دهیاری ها،شهرداری هاو سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موظف به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در تمام زمینه های خدمات مهندسی از قبیل طراحی ،نظارت ،اجرا ،بهره برداری و نگهداری هستند .مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط مذکور و حسن انجام این مصوبه به عهده وزارت راه و شهرسازی است.” و مجریان پروژه ملی مسکن موظف به رعایت بند مذکور در بخشنامه فوق الذکر می باشند.

همچنین در نهایت مصوب شد مکاتبه ای از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با دبیر شورای سیاست گذاری مسکن استان در خصوص گنجاندن موضوع رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه افراد دارای معلولیت بعنوان دستور کار جلسه آتی این شورا صورت پذیرد.