محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

چهارمین جلسه شورای معاونین بهزیستی فارس

چهارمین جلسه شورای معاونین بهزیستی فارس با حضور مدیر کل و اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

چهارمین جلسه شورای معاونین بهزیستی فارس با حضور مدیر کل و اعضا در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس از ساعت ۱۵ الی ۲۰ روز شنبه ۲۰ خرداد ماه برگزار شد.

در این جلسه روند اجرای  مصوبات سه جلسه قبل شورا بررسی شد , ارایه گزارش اقدامات اردیبهشت ماه مدیر کل و معاونین در قالب پاورپوینت انجام گردید و

دوازده مصوبه جدید در زمینه امور مددجویان و جامعه هدف,بازدید های معاونین و کارشناسان,برنامه ریزی برگزاری هفته بهزیستی و … به تصویب شورا رسید.