محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کارگاه بازآموزی تسهیلگری پیشگیری از معلولیتهای سالمندی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

کارگاه بازاموزی تسهیلگری پیشگیری از معلولیتهای سالمندی ،باحضور هوشیار معاون پیشگیری ، کارشناسان دفترپیشگیری ازمعلویتها ، مدرس کشوری تسهیلگری سامان زارعی،وباحضورمربیان تسهیلگری شهرستانهای استان با هدف ارتقا سطح اموزشی مربیان وچگونگی اجرای برنامه درشهرستانهای استان، جمعه اول بهمن ماه در سالن علمی کاربردی بهزیستی برگزار شد.