محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب مدال طلا توسط ابوالفضل کوه پیماورزشکار ۱۶ ساله شیرازی درمسابقات پاراآسیایی جوانان بحرین

ابوالفضل کوه پیما
ورزشکار ۱۶ ساله شیرازی با حد نصاب ۴۰ متر موفق به کسب مدال طلای کلاس F57 در ماده پرتاب نیزه مسابقات پارآسیایی جوانان بحرین شد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس