محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کوه‌چنار/برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم درسال1403

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار با توجه به شروع طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سال 1403 جلسه توجیهی اجرای طرح در تاریخ 1403/03/27 با حضور زادمهر کارشناس پیشگیری و مسئول فنی مراکز مثبت زندگی شهرستان کوه‌چنار برگزار شد.در این جلسه دستورالعمل استانی اجرای طرح و مفاد مختلف آن برای حاضران تشریح و مراکز غربالگر بینایی و همچنین مرکز ناظر جهت اجرای طرح انتخاب گردید.