محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | بازدید مدیر کل از اداره بهزیستی شهرستان گراش

هوشیار مدیر کل بهزیستی استان فارس از اداره بهزیستی شهرستان گراش بازدید کرد.

     به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، روز چهارشنبه مورخ 14 تیر 1402 ، هوشیار مدیر کل بهزیستی استان و سلمانی سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی از اداره بهزیستی شهرستان گراش بازدید نمودند.

    طی این برنامه ، مدیرکل بهزیستی فارس ، نشستی با سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش ، غفاری ، بانی خیر ساختمان اداره بهزیستی و مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی بدرنینوا و راستی کارشناس توانبخشی داشت .

    در پایان هوشیار از واحدهای مختلف اداره بهزیستی بازدید کرد، با کارشناسان ملاقات و گفتگو نمود و در رابطه با چالش هایی که پرسنل بهزیستی در راستای خدمت رسانی به مددجویان با آن رو به رو هستند ، راهکارهایی ارائه داد.