محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | به مناسبت هفته بهزیستی ، برگزاری کارگاه آموزشی  مدیریت روابط زوجین در بخش ارد و دهستان فداغ

کارگاه آموزشی مدیریت روابط زوجین برای مددجویان بخش ارد و دهستان فداغ برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، به مناسبت هفته بهزیستی ، با همکاری واحد پیشگیری و پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( CBR ) ، دو کارگاه آموزشی مدیریت روابط زوجین یکی در دهستان فداغ و دیگری در بخش ارد برای مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان گراش برگزار شد. در این کارگاه های آموزشی ، قاسمی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، ضمن ارائه مطالبی در خصوص بهبود روابط زوجین ، پاسخگوی سوالات مددجویان در زمینه مشکلات بین زوجین ، ارتباطات صحیح و برخورد مناسب زوجین با یکدیگر بود.