محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | دیدار سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش با رئیس اداره ثبت احوال

سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش با باقری رئیس اداره ثبت احوال در خصوص پوشش دهی کامل غربالگری شنوایی به گفتگو پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش، روز سه شنبه مورخ 24 مرداد 1402 ،سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش به همراه ملکی کارشناس پیشگیری این اداره با باقری ریاست اداره ثبت احوال دیدار کردند.

در این دیدار که با هدف پوشش دهی کامل غربالگری شنوایی نوزادان در سطح شهرستان انجام شده بود، هماهنگی های لازم جهت اجرای دقیق و هرچه سریعتر تفاهم نامه منعقده فی ما بین ادارات کل ثبت احوال و بهزیستی با موضوع پوشش دهی صد در صدی غربالگری شنوایی نوزادان صورت پذیرفت.