محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | همزمان با آغاز هفته بهزیستی ، بازدید مناسب سازی از ادارات شهرستان گراش به همراه اعضای کمیته مناسب سازی انجام شد

مسئولین هر اداره جهت بررسی وضعیت مناسب سازی اداره خود بر روی ویلچر نشستند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، صبح روز شنبه 24 تیرماه 1402همزمان با آغاز هفته بهزیستی ، تیم کمیته مناسب سازی شهرستان گراش از ادارات این شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش ، جعفری کارشناس امور عمرانی فرمانداری و سرخی کارشناس نظام مهندسی انجام شد، مسئولین ادارات هر کدام بر روی ویلچر نشستند و از ورودی اداره تا ساختمان اصلی ، با ویلچر طی مسیر نمودند تا به وضعیت مناسب سازی اداره خود امتیاز دهند.

در پایان اعضای کمیته ، در اداره بهزیستی شهرستان گراش جلسه کمیته مناسب سازی را برگزار نموده و مواردی را که نیاز به مناسب سازی و اصلاح داشت به کارشناس هر اداره بازخورد دادند.