محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط اداره بهزیستی شهرستان گراش

طی ارزیابی عملکرد ادارات در جشنواره شهید رجایی ، اداره بهزیستی شهرستان گراش موفق به کسب رتبه برتر گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، روز چهارشنبه مورخ 29 شهریور 1402 ، طی برگزاری جلسه شورای اداری در محل فرمانداری گراش ، اداراتی که حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی گردیدند معرفی و از آنان تجلیل شد. اداره بهزیستی شهرستان گراش نیز حائز رتبه برتر در ارزیابی ادارات شهرستان گراش در جشنواره شهید رجایی گردید.خاطر نشان می گردد سال گذشته نیز این اداره رتبه برتر را کسب نمود.

در این جشنواره از سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان گراش و ملکی کارشناس ارزیاب این اداره تجلیل شد.