محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|بازدید کارشناسان معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس از مراکز توانبخشی و نگهداری روزانه و شبانه روزی شهرستان مرودشت

کارشناسان ستادی معاونت امور توانبخشی بهزیستی فارس با تشکیل تیم تخصصی از مراکز نگهداری و توانبخشی روزانه و شبانه روزی شهرستان مرودشت بازدید نموده و سطح کمی و کیفی خدمات را مورد ارزیابی قرار دادند.
کارشناسان معاونت توانبخشی در این برنامه بازدید از مرکز نگهداری و درمان بیماران پارسه، مرکز ویزیت درمنزل بیماران روان آرام،مرکز نگهداری معلولین ذهنی بالای ۱۴سال پسر ماه بنی هاشم،مرکز نگهداری توانبخشی معلولین ذهنی بالای ۱۴سال دختر آوا در مرودشت بازدید کردند.