محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|حضور مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس در دفتر مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز و بازدید از پروژه های فرهنگی و عمرانی این مجمع در معیت مدیر عامل و اعضای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز