محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|دوره گزارش نویسی در بهزیستی فارس با حضور رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف بهزیستی کشور

دوره آموزشی گزارش نویسی با حضور امیری رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف بهزیستی کشور ,مدیر کل و اعضای شورای معاونین بهزیستی فارس ,کارشناسان ستادی و رابطین اداره پذیرش در بهزیستی های استان فارس برگزار شد.