محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور رئیس و اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان و نماینده دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور به میزبانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد