محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|میز ارتباطات مردمی بهزیستی فارس در طرح نشست صمیمی در ۱۰۰ محله هدف سازمان بهزیستی در شهرستان مرودشت فارس

میز ارتباطات مردمی بهزیستی فارس در طرح نشست صمیمی در ۱۰۰ محله هدف سازمان بهزیستی در محله طالقانی شهرستان مرودشت با حضور مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، فرماندار ویژه شهرستان مرودشت ، مدیر کل و شورای معاونین بهزیستی فارس،کارشناسان ستادی،رئیس و کارشناسان بهزیستی شهرستان مرودشت و جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان
چهارشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۲