محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|نمایشگاه توانمندی های جامعه هدف بهزیستی فارس در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در معیت بال افکن معاون هماهنگی موسسات غیردولتی, مشارکت های مردمی اشتغال و مسکن و سلیم حقیقی مشاور مدیر کل در امور اجرایی در این نماشگاه حضور یافت و از غرفه های صنایع دستی و گردشگری جامعه هدف بهزیستی فارس بازدید کرد.