محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|همایش تجلیل و تقدیر از خیرین گرانقدر استان فارس با حضور مدیر کل و معاون مشارکت های مردمی و مسئولین مجمع خیرین بهزیستی فارس در سالن شهید فیاض بخش بهزیستی برگزار شد.