محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|یازدهمین شورای معاونین بهزیستی فارس با حضور مدیرکل و اعضا در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس برگزار شد

در این نشست ضمن بررسی مصوبات، ازآمنه سپهر خبرنگار خبرگزاری مهر که در جشنواره ملی رسانه ای معلولان حائز رتبه گردیده وهمچنین ازافسری همکار بهزیستی شهید دستغیب به جهت حسن رفتار و تکریم ارباب رجوع تقدیر شد.تقدیر از کراری رئیس اداره بهزیستی شهرستان ممسنی جهت مدیریت به لحظه بحران با اهدای لوح از طرف رئیس سازمان بهزیستی کشور وتقدیر از اثنی عشری معاون وکارشناسان پیشگیری و سکوت رئیس بنیاد فرزانگان فرهیخته فارس نیز در ادامه این نشست به جهت اجرای طرح روانشناختی ویژهدوران پیش سالمندی و سالمندی در فارس با اهدای لوح از طرف مدیرکل دفتر امور مشاوره وروانشناختی بهزیستی کشور انجام شد.
همچنین ازطالع پور و طباطبایی رئیس و کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بهزیستی فارس نیز به جهت کسب رتبه برتر در شاخص سالنامه آماری با اهدای لوح از طرف مدیر کل بهزیستی فارس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.