دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری از همایش ملی ادبیات عاشورایی در فارس

ویژه خانواده بزرگ بهزیستی/ به میزبانی بهزیستی استان فارس

دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس از آغاز به کار هفدهمین همایش ملی ادبیات عاشورایی ویژه خانواده بزرگ بهزیستی با عنوان حضرت علی اکبر علیه السلام خبر داد و گفت : ۶۶ اثر در این همایش بزرگ برگزیده شدند.