محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری / بازدید سرزده شبانه محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس از خیریه فرشتگان آشیانه مهر

بازدید سرزده شبانه محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس به همراه ایزد پناه رئیس اداره حراست و دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز از خیریه فرشتگان آشیانه مهر

در این بازدید سرپرست بهزیستی فارس ضمن دیدار با فرزندان این خیریه از نزدیک در جریان امور ایشان قرار گرفت.

انتهای پیام / محمدحسن زارعی