محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری/بازدید محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس و هیات همراه از موسسه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی نرجس شیراز

یکشنبه: ۱۵اسفندماه

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس