محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری / نشست مدیرکل و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس با مسئولین و صاحب امتیازان مراکز تحت نظارت بهزیستی

نشست مدیرکل و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس با مسئولین و صاحب امتیازان مراکز تحت نظارت بهزیستی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مراکز برگزار شد

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس