محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری/مراسم افتتاحیه برنامه غربالگری تنبلی چشم با حضوردکتر صفاری فرد معاون پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور،رستمی کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور,هوشیار سرپرست بهزیستی فارس،سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس،سرپرست بهزیستی شیراز ،کارشناسان و مسئولین برنامه غربالگری بینایی