محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

یکشنبه های تعاملی در بهزیستی شهرستان های فارس

با توجه به نقش پررنگ تشکل های مردم نهاد معلولین به عنوان شرکای اجتماعی قوی بهزیستی فارس در خدمت رسانی بهینه به جامعه هدف برنامه ی یکشنبه های تعاملی در شهرستان های بهزیستی فارس,اجرا می گردد تا روزهای یکشنبه در تمامی شهرستان های استان فارس مدیران بهزیستی به مدت دو ساعت اختصاصا پاسخگوی مدیران, نمایندگان تشکل های معلولین و افراد دارای معلولیت باشند و چالش های ایشان را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

 

 بنا به گزارش کارشناسان روابط عمومی بهزیستی در شهرستان های فارس:

 جلسه یکشنبه های تعاملی شهرستان جهرم با حضور نظری سرپرست اداره بهزیستی، بازرس اداره،نماینده تشکل های معلولان کانون فرهنگی اجتماعی نابینایان جهرم و مرکز مثبت زندگی ۱۰۶۴۳، کارشناس مسئول واحد توانبخشی، مدیرعامل کانون، صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مثبت زندگی تشکیل شد.در این جلسه درخصوص سهمیه های ۳ درصد استخدامی و روند پذیرش معلولان در ارگان های مختلف بحث و تبادل نظر و همچنین برنامه ریزی های لازم درمورد برگزاری مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت بینایی انجام شد.

 و بهزیستی سپیدان نیز یکشنبه‌های تعاملی را در دفتر ریاست اداره بهزیستی سپیدان با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس توانبخشی، کارشناس پیشگیری، کارشناس روابط عمومی و نماینده منتخب گروه کم بینایان و نابینایان شهرستان برگزار نمود.این جلسه با هدف بررسی بهتر و دقیق تر مسائل و مشکلات جامعه توانخواه تشکیل شد. سجاد جوانمردی از توانخواهان کم بینای تحت پوشش بهزیستی بخشی از مطالبات و خواسته های به حق احساس شده جامعه هدف را بیان کرد. در جلسه مصوب شد جوانمردی به عنوان دبیر انجمن معلولین شهرستان فعالیت نماید و برنامه ریزی دقیق جهت حضور او در جلسات مهم از جمله نشست های دوره ای و کمیته مناسب سازی شهری انجام گیرد.

 در بهزیستی فراشبند هم جلسه ای باحضور رییس ,حراست وکارشناسان اداره بهزیستی , نماینده معلولین موسسه ملاصدرا ومسئولان مراکز مثبت زندگی در دفتر رییس شهرستان انجام شد.از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی ویژه جامعه هدف طبق دهک درآمدی بود که مقرر شد مراکز مثبت زندگی با اطلاع رسانی وارسال پیام بین جامعه هدف شهری وروستایی اقدام نمایند.

چهارمین جلسه یکشنبه های تعاملی در بهزیستی قیروکارزین نیز با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین ،کارشناس توانبخشی ،روابط عمومی ،مسئول انجمن تسهیل‌گران پویای قیروکارزین وتعدای از معلولین برگزار شد.این نشست با هدف پیگیری مصوبات قبل در خصوص راه اندازی انجمن نابینایان برگزار شد و مقرر گردید معلولین فعال در زمینه های مختلف شناسایی گردد.