دسته بندی: سپتامبر 2021

تکریم و معارفه

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس برگزار شد. طی ابلاغ حکمی از طرف مدیر کل بهزیستی فارس

ادامه مطلب