بازدید از طرح های اشتغالزایی در بهزیستی شهرستان آباده

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی آباده: دو طرح اشتغالزایی جامعه هدف بهزیستی شامل کشت گلخانه ای و کارگاه شیرینی پزی ,توسط رئیس اداره بهزیستی عباس یعقوبی و مسئول حوزه اشتغال مورد بازدید قرارگرفت و امکانات اشتغالزایی این دو طرح مورد بررسی شد.

آباده/بازدید از مرکز مثبت زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی آباده: مراکز مثبت زندگی کد شماره های 1832 و 4458 با مسئولیت مقامی و اشک زری ، توسط کارشناسان و رئیس اداره بهزیستی آباده مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.در این بازدید های جداگانه مسائل و مشکلات فراروی این مراکز جهت بهره وری و بازدهی کاری افزون تر و… ادامه خواندن آباده/بازدید از مرکز مثبت زندگی

آباده/تقدیر از مشاورین سلامت اجتماعی بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی آباده: همزمان با هفته فرهنگ عمومی در طی جلسه ای توسط هادی فرخی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آباده و محمد اسمعیل فرخی رئیس بهزیستی از مشاورین سلامت اجتماعی بهزیستی شهرستان تقدیر و تشکر به عمل آمد. لازم بذکر است در طی جلسه تشکیل شده از بانوان مشاور بهزیستی,سعیده… ادامه خواندن آباده/تقدیر از مشاورین سلامت اجتماعی بهزیستی