دسته بندی: شهرستان ارسنجان

وقار پیری نزد من دوست داشتنی تر از نشاط جوانی است.امام علی(ع)دیدار و تکریم سالمندان تحت حمایت بهزیستی شهرستان ارسنجان

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان بهمراه کارشناسان واحد توانبخشی،با سالمندان تحت حمایت اداره بهزیستی دیدار و از نزدیک پیگیر مسائل

ادامه مطلب

ایثار و فداکاری لازمه کار در بهزیستی؛فرماندار شهرستان ارسنجان به همراه کارشناسان فرمانداری از اداره بهزیستی شهرستان بازدید وبا کارکنان این  اداره دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان ،هادی خدارحیمی سرپرست اداره بهزیستی ، ضمن خیر مقدم به فرماندار و

ادامه مطلب