دسته بندی: شهرستان خفر

فیروزآباد/برپایی نمایشگاه آثارهنری ،صنایع دستی وموادغذایی معلولین دارای پرونده درطرح CBR درروستاهای شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت فرارسیدن سال نومعلولین طرح توانبخشی مبتنی برجامعه ساکن درروستاهای شهرستان همانندسالهای

ادامه مطلب