سپیدان/بازدید از مسکن های در حال ساخت مددجویان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سپیدان: محمدحسن زمانی، سرپرست بهزیستی سپیدان و زهرا صالحی، کارشناس مسکن این اداره، به همراه هاشم عزیزی، بخشدار هماشهر، از مسکن های در حال ساخت مددجویان بهزیستی توسط گروه های جهادی در روستاهای دالین، سنگر و بهرغان بازدیدکردند.در این بازدید روند پیشرفت فیزیکی این واحدهای مسکونی بررسی شد و… ادامه خواندن سپیدان/بازدید از مسکن های در حال ساخت مددجویان

سپیدان/بازدید کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی فارس از طرح های اشتغال افراد بهبود یافته

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سپیدان: مینا گلریز خاتمی، کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی فارس و مریم کشاورز، کارشناس اشتغال بهزیستی شهرستان سپیدان، از طرح های اشتغال بیماران بهبود یافته بازدید کردند.در این بازدید، مسائل و مشکلات طرح های اشتغال بیماران بهبود یافته همچون نبود اعتبار کافی برای توسعه اشتغال بررسی… ادامه خواندن سپیدان/بازدید کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی فارس از طرح های اشتغال افراد بهبود یافته

سپیدان/حضور کارشناسان حوزه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس در اداره بهزیستی شهرستان سپیدان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سپیدان: احمدرضا نوبخت، کارشناس مسئول غربال شنوایی نوزادان، مژگان سالاری، کارشناس غربال بینایی کودکان سه تا ۶ سال و مینا گلریز کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد، در بهزیستی شهرستان سپیدان حضور یافتند و با سرپرست و کارشناسان این اداره جلسه ای تشکیل دادند. در این جلسه مقرر گردید با… ادامه خواندن سپیدان/حضور کارشناسان حوزه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس در اداره بهزیستی شهرستان سپیدان