دسته بندی: کودک آزاری

فیروزآباد|برگزاری کمیته تخصصی اشتغال واحد توانبخشی وپیشگیری مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند،در بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظور بررسی درخواست متقاضیان دریافت وامهای اشتغالزایی،کمیته تخصصی اشتغال واحد توانبخشی وپیشگیری با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید به

ادامه مطلب