محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده|بازديد معاونين و رئیس بازرسی اداره کل بهزیستی فارس از موسسات تحت نظارت بهزيستي آباده

جعفري معاونت توانبخشي،بال افكن معاونت مشاركت ها و موسسات غير دولتي و فضلي رئيس بازرسي اداره کل بهزیستی فارس از مركز جامع توانبخشي و موسسه حضرت عباس( ع ) آباده بازديد كردند.در اين بازديد ضمن بررسي دفاتر و آمارهاي مركز در خصوص نقاط قوت و ضعف مدل جديد توانبخشي تحت عنوان IRMODEL به بحث وتبادل نظر پرداختند.همچنين بازديد كنندگان در جمع كاركنان بهزيستي آباده حضور پيدا كرده و در خصوص حوزه هاي تخصصي و مشكلات موجود پرداختند.در پايان يعقوبي رئيس اداره بهزيستي آباده ضمن تشكر از حضور بازديد كنندگان به شرح عملكرد اداره بهزيستي شهرستان پرداخت.