محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده/بازدید از مرکز مثبت زندگی


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی آباده:

مراکز مثبت زندگی کد شماره های 1832 و 4458 با مسئولیت مقامی و اشک زری ، توسط کارشناسان و رئیس اداره بهزیستی آباده مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.در این بازدید های جداگانه مسائل و مشکلات فراروی این مراکز جهت بهره وری و بازدهی کاری افزون تر و از طرف دیگر سوالات و دغدغه های مدیریتی مراکز یاد شده مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی