محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اجرای پویش عید تا عید در شهرستان کوار

پویش عید تا عید با هدف جمع آوری نذورات مردمی و توزیع میان نیازمندان اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی کوار با هدف جمع آوری نذورات مردمی و توزیع میان نیازمندان و به منظور ارتقای سطح معیشت خانواده های تحت حمایت، پویش عید تا عید از عید سعید قربان تا عید غدیر خم همزمان با سراسر کشور اجرا شد.