دکتر حسین پژمان

مدیر

روز جهانی معلولیت

شعار سال

خبر ویژه

خبر ویژه

ارتباط با ما

شیراز: چهارره هوابرد،خیابان سرباز،نبش خیابان شهید اعتمادی

 

کد پستی:67566-71746   تلفن: 4-38381701 و 2-38303001    نمابر:  /    تلفن گویا:  4-38381701