محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

 استقرار تیم سیار اورژانس اجتماعی در مکان های عمومی شهرستان کازرون به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون:به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی تیم سیار اورژانس اجتماعی شهرستان کازرون با حضور اسپرغم رئیس اداره بهزیستی  درمکان های عمومی سطح شهر مستقر شد و با ارائه خدمات مشاوره و توزیع کتابچه جهت بالا بردن آگاهی افراد در زمینه خدمت رسانی تیم اورژانس به جامعه هدف بهزیستی خدمات مفیدی ارائه دادند.دکتر رنجبر معاون فرمانداری ویژه شهرستان کازرون و مسولین در سطح شهر با حضورشان این هفته را به رئیس و کارکنان اداره بهزیستی تبریک گفتند.

انتها/راحله زارعی