محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

استهبان|بازدید رئیس بهزیستی شهرستان استهبان از مرکز نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی بقیه الله الاعظم (عج)

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان استهبان ؛ رفیعی رئیس اداره بهزیستی بهمراه کارشناسان اداره از مرکز نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی بقیه الله الاعظم (عج) بازدید و روند ارائه خدمات را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد./هنردوست