محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

استهبان|بازدید سرزده تیم نظارتی اداره بهزیستی شهرستان استهبان از عملکرد مراکز مثبت زندگی

رفیعی رئیس اداره بهزیستی شهرستان استهبان به همراه کارشناسان حوزه های تخصصی از مرکز مثبت زندگی کد 5452 تحت نظارت بهزیستی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی شهرستان استهبان ؛ در این بازدید تکریم ارباب رجوع،تشکیل گروههای فضای مجازی در راستای اطلاع رسانی سریع و به موقع به جامعه هدف ،به روز بودن اطلاعات درحوزه های مختلف اشتغال و مسکن و … مورد تأکید قرار گرفت.رفیعی رئیس اداره بهزیستی، گسترش و فراگیری خدمات بهزیستی را از مهمترین اهداف تشکیل مراکز مثبت بیان کرد و همچنین ارائه خدمات مطلوب و تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات ، افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف، فعالیت‌ها و خدمات بهزیستی، کاهش ترددهای غیرضروری به ادارات بهزیستی را مورد تاکید قرار داد.