محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اعزام مددجویان زن سرپرست خانوار تحت پوشش حوزه اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند به مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، تعداد ۱۵ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره به مشهد مقدس اعزام شدند.لازم به ذکر است هزینه این سفر ۶ روزه توسط اداره کل بهزیستی استان فارس تامین گردیده است./سمانه قاسمی نژاد