محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

افتتاحیه طرح مانا وماز بهزیستی شهرستان خفر

طرح مانا( مشارکت اجتماعی نوجوانان )طرح ماز (مشارکت اجتماعی زنان )،بررسی رویکرد و راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی نشان می‌دهد که مشارکت اجتماعی و ظرفیت سازی برای توانمندسازی مخاطبان می‌توانند موجب اثربخشی بیشتر شود. این رویکرد به ویژه در گروه زنان و نوجوانان به دلیل جایگاهی که در گروه همسالان و خانواده دارند زمینه ساز و دانش و آگاهی آنها را فراهم می کند. هدف اصلی از اجرای طرح مانا و ماز ارتقاء توانمندی نوجوانان و زنان در زمینه ی شیوه های همیاری اجتماعی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی، همچنین افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی، افزایش مهارت کار گروهی، افزایش روحیه انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری، مطالبه‌گری، احترام متقابل، افزایش اعتماد به نفس در زنان و نوجوانان می باشد. این طرح در ۱۳ جلسه 90 دقیقه ای رایگان با نوجوان ها و زنان انجام خواهد شد. و در این ۱۳ جلسه بر اموزش مهارت کار گروهی و انجام و شناخت مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی برای این آسیب ها و دریافت حمایت از مراجع و ادارات و سازمان‌های مسئول با رویکرد محله محور انجام خواهد شد.