محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

افتتاحیه طرح پیشگیری از تنبلی چشم در 20 مرکز مثبت زندگی در شیراز

به منظور غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، طرح پیشگیری از تنبلی چشم با حضور مجتبی بخشنده، مدیر بهزیستی شیراز، در دو مرکز مثبت زندگی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شیراز، مجتبی بخشنده در این آیین از برگزاری طرح در ۲۰ مرکز مثبت زندگی خبر داد.

وی افزود ۱۸ مرکز مثبت زندگی به وسیله چارت و به عنوان پایگاه ثابت و ۲ مرکز با بهره گیری از دستگاه اپتیک پلاس به صورت ثابت و سیار به غربالگری کودکان خواهند پرداخت.
گفتنی است دوره آموزشی اجرای طرح توسط واحد پیشگیری برای کلیه مراکز برگزار گردیده و افراد غربالگر دارای مجوز اجرای طرح هستند.