محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اوز|بازدید معاون فرماندار وکارشناس حراست از اداره بهزیستی شهرستان اوز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز امینی معاون فرماندار و راهپیما کارشناس حراست از اداره بهزیستی بازدید کردند ودراین بازدید اسدی رئیس بهزیستی در مورد مسائل و مشکلات به تعامل وگفتگو پرداختند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها / ابراهیمی