محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اوز|کاشت نهال بالندگی توسط معلولین نخبه تحت پوشش بهزیستی شهرستان اوز با حضور اسدی رئیس اداره بهزیستی و سایر مسئولین شهرستان بمناسبت روز جهانی معلولین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز کاشت نهال بالندگی توسط معلولین نخبه تحت پوشش بهزیستی شهرستان اوز با حضور اسدی رئیس اداره بهزیستی و سایر مسئولین شهرستان بمناسبت روز جهانی معلولین با هدف تقدیر از توانمندی های معلولین توسط این افراد کاشته شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها / ابراهیمی