محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اولین جلسه راهبردی با حضور سرپرست اداره بهزیستی شهرستان استهبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استهبان؛ با حضور کلیه کارکنان اداری، کارشناسان حوزه های تخصصی و پرسنل اورژانس اجتماعی بهزیستی اولین جلسه راهبردی اداره بهزیستی شهرستان استهبان با حضور سمیه چاره جو سرپرست این اداره برگزار شد.در این جلسه چاره جو ضمن قدردانی از همه همکاران تلاشگر در عرصه خدمت رسانی به معلولین و نیازمندان، بر انجام کار گروهی، دقت نظر در انجام وظایف و رسالت‌های سازمانی با هدف تکریم جامعه هدف و ایجاد فرصت های برابر برای همه ولی نعمتان بهزیستی تاکید کرد./هنردوست