محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۲

اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۲ به ریاست بهزیستی فارس و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۲ به ریاست بهزیستی فارس و با حضور اعضا در سالن سردار شهید سلیمانی اداره کل بهزیستی برگزار شد.این کمیته در سال گذشته ۷ جلسه و ۴۳ مصوبه داشته که از مهم ترین آن ها می توان به کارزار رسانه ای,بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری,پاک سازی فضای اطراف مدارس و دانشگاه ها اشاره کرد.

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در این نشست گفت :انتظار داریم تمامی دستگاه های عضو در راستای اهداف کمیته پای کار باشند .او  با بیان اینکه مطابق اسناد بالادستی وظیفه همه دستگاه ها در حوزه پیشگیری تعریف شده و مشخص است, افزود:در سال جاری در دو قالب برنامه های عمومی و برنامه های اختصاصی فعالیت خواهیم کرد.

هوشیار اظهار داشت در بعد عمومی هدف دنبال کردن نهضت آگاه سازی در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر است و در بعد اختصاصی محله محوری را شاخص قرار می دهیم و با انتخاب محلات آسیب خیز به عنوان پایلوت خدمات پیشگیرانه را با همکاری کلیه دستگاه های عضو ارائه نمائیم.

مدیر کل بهزیستی فارس تاکید کرد :باید در سال جاری کلیه فعالیت های کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر را با امور پژوهشی توام نموده و با استناد به آمار و مستندات فعالیت نماییم./

انتها|فاطمه رضایی