محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اولین کمیته هماهنگی مراکز ماده ۱۶ در بهزیستی فارس


این کمیته با موضوع ظرفیت سنجی، غربال ،ساماندهی و صیانت از معتادین متجاهر ماده ۱۶ با حضور مدیر کل بهزیستی فارس،قاضی مرتضوی رئیس مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی،ترکمان منش سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،کشکولی نماینده تام الاختیار مدیر کل بهزیستی فارس در مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی،بهمنی فرماندار سروستان و نمایندگان دادستانی،شهرداری علوم پزشکی،سپاه فجر و بهزیستی در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس تشکیل شد.